Velferdsteknologi 2018-06-05T11:06:58+00:00

Digital velferd

Velferdsteknologi gir økt sikkerhet, trygghet og bedret livskvalitet for mottakere av omsorgstjenester og i institusjoner.

Velferds-Norge opplever å bli mer og mer digitalisert, og Tedako har bygget opp en posisjon som en ledende leverandør av digitale velferdsløsninger til helsesektoren. Sentral for denne posisjonen er rammeavtalen med Oslo Kommune om kommunikasjonsleveranse til sykehjem i Oslo.

Helsedirektoratet sier ” Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.”

Tedako har det samme målet. Vi kan med våre tjenester og løsninger bidra til en bedre livskvalitet ved å øke tryggheten ute hos den enkelte bruker og å styrke dens evne til å klare seg selv i hverdagen. Med våre løsninger kan vi legge tilrette for en kanal mellom den trengende og hjelpeapparatet. Denne teknologien kan også fungere som en god støtte løsning for de pårørende.

I våre løsninger fokuserer vi på integrasjon og applikasjoner. De skal være så åpne og tilgjengelige som mulig. Med integrasjon mener vi muligheten for full toveis samspill mellom ulike typer systemer, også systemer av andre fabrikat enn de vi fører selv.

Helsetjenesten skal så langt det er mulig kunne velge det system de selv mener er best egnet til sine brukeres behov, og så skal vi sørge for at systemene spiller sammen.

I filmen under kan du få mer informasjon om hvordan MobiCall fungerer, eller ta kontakt med oss.

KONTAKT OSS
< !--START Trio Webcommunication SCRIPT-- >